Ilijanum - Ilijin muzej u Šidu,
osnovan 1971. godineI3. XI 1970. Ilija pokreće inicijativu za osnivanje Muzeja naivne umetnosti sledecim pismom:

SKUPŠTINI OPŠTINE ŠID

Bogat godinama, a siromah zdravljem, u dobroj nameri i želji da svojim skromnim prilogom doprinesem, koliko toliko kulturi svog rodnog mesta, rešio sam, da jedan deo rezultata mog slikarskog rada - 300 slika, predam mojoj opštini u nadi da ove slike za Šid, njegovu kulturu, bilo sada, bilo za buduća pokolenja imaju neku vrednost. Pored mojih slika, darujem i nešto slika od drugih uglednih slikara takozvanih naivnih slikara, sa kojima sam razmenjivao slike, a delom su ih nabavili moji sinovi koji se pridružuju mojoj želji i nameri da darujući ove radove predložim opštinskoj Skupštini da se osnuje muzej naivne umetnosti u Šidu, kojega ću i dalje pomagati ja i moja porodica darovanjem mojih radova.
Smatram, da su svi izgledi da taj Muzej ne ostane u granicama Šida, vec da se može lepo razvijati u medjunarodnom okviru. Zato sam ovoj zbirci dodao nekoliko radova stranih umetnika da joj to označi pravac razvitka. Verujem da će ovaj moj skromni doprinos pomoći mladjima, a možda i onim budućim da imaju nešto više od onoga što je meni lično mnogo nedostajalo, a to je kultura. Nadam se, da će se tim putem našem Šidu pružiti mogućnost da učestvuje u kulturnom životu društva, a njegovi stanovnici medju mojim slikama da se osećaju lepše, kao i ja što sam se osećao medju slikama mog školskog druga Save Šumanovića¹, čiji je primer, mada sa velikim zakašnjenjem delovao na mene.

Šid dana 3 novembra 1970 godine

Ilija Bašičević Bosilj


1. Poznati šidski slikar
14.I 1971. godine Ilija i predsednik SO Branko Cvetanović potpisuju ugovor o osnivanju Muzeja.

23.I 1971. godine Ilija zapisnički predaje svoj poklon, koji se sastoji od tri stotine njegovih slika i dvadeset pet slika i skulptura umetnika iz Jugoslavije i iz inostranstva.U ime daroprimca zapisnik potpisuje Lazic Živan, potpredsednik SO Šid.

31.V 1971. godine Skupština opstine na osnovu Ilijine inicijative i ugovora sklopljenog izmedju predsednika SO i Ilije donosi odluku o osnivanju „Muzeja naivne umetnosti Ilijanum“ u Šidu, kao samostalne i samoupravne ustanove sa svojstvom pravnog lica: “U cilju unapredjenja i razvoja likovne kulture, sistematskog skupljanja, čuvanja i sredjivanja umetnickih radova Ilije Bašičevića - Bosilja i radova drugih naivnih slikara i njihovog prezentovanja putem stalnih i povremenih izložbi, osniva se Muzej naivne umetnosti Ilijanum“.

Ilijanum je svečano otvoren u okviru proslave oslobodjenja Šida, 6. decembra 1970. Šidjani su pozdravili osnivanje Ilijanuma. Nazalost početni uspesi i elan ostali su bez podrške Opštine i Pokrajine, a Republika nije pokazala interes za Muzej. Ilija i njegova porodica su i dalje poklanjali Ilijanumu slike Ilijine i slike drugih, pretežno, stranih autora:

U Muzeju se nalazi 317 Ilijinih slika, 21 slika od 13 biv. jugoslovenskih autora i 12 slika od 8 autora iz SAD, Francuske, Holandije, Nemačke i Poljske.
Home | Biografija | Slike | Ilijanum | Izložbe

© Ilija Bašičević - Bosilj website, 2000,2005. All rights reserved. Maintained by Ilija Basicevic